تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

برندگان فروردین ماه 94

شرکت فایبرنت  – خانم شیرمحمدی (مدیر فروش)، برنده Yealink T21P

۲.  شبکه هزاره – خانم طباطبایی (مدیر فروش)، برنده Yealink T21P