تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

برندگان اسفند ماه ۹۳

۱. شرکت رویان شبکه اهواز – خانم کنعانی، برنده Yealink T21P

۲.  شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاره ویدا – آقای ماهوتچیان، برنده Snom 300