تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

برندگان بهمن ماه ۹۳

۱. شرکت هوشمند سازان فناوری ورکان – آقای عقیل ملکش  برنده Yealink T21P

۲.  شرکت پاسارگاد صنعت باطری – آقای احمد صالحی برنده Snom 300