تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

برندگان آبان ماه 90

  1. آقای شعبانی از شرکت کیمیا نوین- تهران
  2. آقای کی منش از شرکت فرآیند پرداز- تهران
  3. آقای عباس زاده از شرکت تباشیر- کرمان