تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

آنالوگ FXO-FXS

آنالوگ FXO-FXS

 • Atcom AX-400P

  AX400P ، کارت تلفنی با ۴ پورت  FXO/FXS بوده که دارای واسط PCI می باشد. کاربران با استفاده از کارت های آنالوگ  AX400P و PBX متن باز Asterisk و PC می توانند راهکار تلفن IPPBX خود را ایجاد کرده که این IPPBX شامل همه قابلیت های PBX های قدیمی بوده و دارای قابلیت های موجود در IP PBX همچون صندوق پست صوتی نیز می شوند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ☑ یک هفته مهلت تست و عودت کالا

  ۷,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • Atcom AX-E400P

  AXE400P، کارت تلفنی با ۴ پورت  FXO/FXS بوده که دارای واسط PCI-E می باشد.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ☑ یک هفته مهلت تست و عودت کالا

  ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • Atcom AX-E400PL

  AXE400PL، کارت تلفن آنالوگ استریسک بوده که از ۴ کانال آنالوگ   FXO/FXS پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ☑ یک هفته مهلت تست و عودت کالا

  ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • Atcom AX-E800PN

  AXE800PN، کارت تلفن آنالوگ استریسک بوده که از کانال های آنالوگ ۸x FXO/FXS  پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ☑ یک هفته مهلت تست و عودت کالا

  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A1610E

  OpenVox A1610E یک کارت آنالوگ جدید بوده و می توان از آن برای اتصال تلفن های آنالوگ و خطوط POTS از طریق یک کامپیوتر استفاده نمود. این کارت یک کیفیت صدای بالا را در هر دو رابط FXO و FXS در ۱۶ پورت ارائه می دهد.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A400E

  OpenVox A400E یک کارت آنالوگ است که می توان از آن برای اتصال تلفن های آنالوگ و خطوط POTS از طریق یک کامپیوتر استفاده نمود. این کارت ترکیبی از هر دو رابط FXO و FXS را برای مجموعاً ۴ خط پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A400E04

  A400E04 یک کارت تلفن آنالوگ اوپن وکس بوده که برای اتصال خطوط آنالوگ POTS و تلفن های آنالوگ از طریق PC مورد استفاده قرار می گیرد. این کارت شامل کارت A400E  به همراه ۴ ماژول FXO می شود.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A400P

  OpenVox A400P یک کارت آنالوگ است که می توان از آن برای اتصال تلفن های آنالوگ و خطوط POTS از طریق یک کامپیوتر استفاده نمود. این کارت ترکیبی از هر دو رابط FXO و FXS را برای مجموعاً ۴ خط پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A400P04

  A400P04یک کارت تلفن آنالوگ اوپن وکس بوده که برای اتصال خطوط آنالوگ POTS و تلفن های آنالوگ از طریق PC مورد استفاده قرار می گیرد.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A800E

  OpenVox A800E یک کارت آنالوگ است که می توان از آن برای اتصال تلفن های آنالوگ و خطوط POTS از طریق یک کامپیوتر استفاده نمود. این کارت ترکیبی از هر دو رابط FXO و FXS را برای مجموعاً ۸ خط پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A800P

  OpenVox A800P یک کارت آنالوگ است که می توان از آن برای اتصال تلفن های آنالوگ و خطوط POTS از طریق یک کامپیوتر استفاده نمود. این کارت ترکیبی از هر دو رابط FXO و FXS را برای مجموعاً ۸ خط پشتیبانی می کند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox A810E

  کارت های A810E دارای چهار پورت FXS و چهار پورت FXO بوده و نیاز به بانک کانال یا گیتوی های دسترسی را از بین می برند.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ریال