تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip
 • Sangoma Vega 100G-VS0164

  گیتوی ویپ Vega 100G، تجهیزات تلفن دیجیتال را به شبکه های IP متصل می کند. این گیتوی قابلیت پشتیبانی از ۳۰ تماس همزمان را ندارد.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 200G-VS0157

  گیتوی ویپ Vega 200G، تجهیزات دیجیتال را به شبکه IP متصل می کند. این گیتوی ظرفیت پشتیبانی از ۶۰ تماس همزمان را دارد.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 400G-4NG-030

  با استفاده از این گیتوی، به راحتی تجهیزات تلفن دیجیتال خود را به شبکه های IP متصل کنید.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 400G-4NG-060

  با استفاده از این گیتوی، به راحتی تجهیزات تلفن دیجیتال خود را به شبکه های IP متصل کنید.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۶۱۵,۲۵۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 400G-4NG-090

  با استفاده از این گیتوی، به راحتی تجهیزات تلفن دیجیتال خود را به شبکه های IP متصل کنید.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۸۲۰,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 400G-4NG-120

  با استفاده از این گیتوی، به راحتی تجهیزات تلفن دیجیتال خود را به شبکه های IP متصل کنید.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • Sangoma Vega 400G-4NG-U30

  با استفاده از این گیتوی، به راحتی تجهیزات تلفن دیجیتال خود را به شبکه های IP متصل کنید.

  ☑ ۱۲ ماه گارانتی سیتکو

  ۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰ریال