تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip
 • OpenVox DGW-1001

  OpenVox DGW-1001 T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-1001R

  OpenVox DGW-1001R T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۳۶۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-1002

  OpenVox DGW-1002 T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۵۱۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-1002R

  OpenVox DGW-1002R T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-1004

  OpenVox DGW-1004 T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-1004R

  OpenVox DGW-1004R T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۷۷۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
 • OpenVox DGW-L1

  OpenVox DGW-L1 T1/E1 Gateway

  یک راهکار گیتوی ویپ متن باز بر پایه استریسک که مناسب برای اپراتورها و مراکز تماس محسوب می شود و همگرا با محصول گیت وی مدیاست.

  ☑ ۱۸ ماه گارانتی سیتکو

  ۱۴۵,۲۵۰,۰۰۰ریال