تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip
  • 3CX Phone System 512 SC – Pro Edition

    سیستم تلفنی حرفه ای ۳CX قابلیت های قدرتمندی را برای گزارش گیری فراهم می کند.

    ۱۰,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
  • 3CX Phone Systems 1024 SC Pro Edition

    نسخه حرفه ای سیستم تلفنی ۳CX، شناسه تماس گیرنده را با مشخصات مخاطب در Exchange Server هماهنگ می کند و به کارکنان اجازه می دهد تا نام مشتریان را بجای شماره تلفن آنها ببینند.

    ۱۸,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰ریال